Hotel za žuželke

Poskrbite za harmonijo na vašem vrtu - s postavitvijo hotela za žuželke boste vanj privabili koristne žuželke, hkrati pa tudi odstranili tiste, ki škodujejo vašemu pridelku. Na ta način lahko delno vplivate na porast poulacije določenih žuželk in poskrbite za ravnovesje s tem, da koristne žuželke uničujejo škodljive. Najbolj pogoste obiskovalke hotelov, ki bodo koristne za vaš vrt, so pikapolonice, divje čebele, čmrlji, strigalice in tenčičarice.

Hotel postavimo lahko na balkonu, vrtu ali terasi, postavljen naj bo celo leto na višini 1,5-2 m od tal, na mestu, ki je zaščiteno pred vetrom in vremenskimi vplivi. Vhodi naj bodo obrnjeni v smeri jugovzhod.

STE VEDELI?
Kar nekaj žuželk se načrtno uporablja za biološko kontrolo škodljivcev na vrtovih in poljih:
Pikapolonice: plenijo žuželke, ki se zajedajo na kulturnih rastlinah, predvsem listne uši (pojedo jih 150 - 800 na dan!)
Divje čebele: nabirajo nektar in oprašujejo enako, kot domače čebele, le bolj počasi
Čmrlji: začnejo z opraševanjem bolj zgodaj kot čebele, bolj odporni na mraz
Stirgalice: jedo uši in mlade polže
Tenčičarice: zatirajo uši in druge manjše insekte, ki škodujejo sadnemu drevju, zelenjavi iin okrasnim rastlinam.