Vračilo blaga:


Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec pravico, da v 15 dneh ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe oz. vračilom blaga, je neposreden strošek vračila blaga. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika najkasneje v 15 dneh od prejetja blaga na kontakni email info@lontech.si, blago pa vrniti v nadaljnjih 15 dneh. Ponudnik vrne kupcu vsa opravljena plačila v zvezi s pogodbo najkasneje v roku 15 dne od prejetja vrnjenega blaga.

Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago v originalni embalaži, nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati ponudniku v 15 dnih po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Če kupec vrača izdelke brez originalne embalaže ali je ta embalaža uničena oz. če izdelek kaže znake uporabe, ki nakazujejo, da je bil uporabljen dlje in pogosteje kot bi bilo potrebno da se s preiskusom ugotovi vse njegove lastnosti, si ponudnik pridržuje pravico, da zaračuna odškodnino, ki jo oceni z zapisnikom ob vračilu izdelka.

Razen če ni dogovorjeno drugače, kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:
  • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo
  • pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov, če je kupec odprl varnostni pečat (če pečata ni velja, da je kupec odprl originalno embalažo)
  • pri pogodbah o dobavi časopisov, revij in periodičnih publikacij
  • pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo naročeno izrecno po naročilu kupca
Pri vračilu blaga vam zaračunamo stroške vračila v znesku 10 % od vrednosti vrnjenega blaga oz. najmanj 10 EUR. 
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo. Vsi zahtevki za vračilo blaga se v teh primerih obravnavajo individualno.