image
1,49 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 015 mm
image
1,56 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 018 mm
image
1,61 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
1,71 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 028 mm
image
1,85 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 035 mm
image
2,22 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 042 mm
image
2,35 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 048 mm
image
0,48 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 015 mm
image
0,49 €
cena je za 1 meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 018 mm
image
0,54 €
cena je za 1 meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 022 mm
image
0,71 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 035 mm
image
0,72 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 042 mm
image
1,32 € 1,16 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 06 mm
image
1,93 € 1,70 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 015 mm
image
2,03 € 1,78 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 018 mm
image
2,24 € 1,98 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 022 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
2,76 € 2,43 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 028 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
2,95 € 2,60 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 035 mm
image
3,61 € 3,18 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 042 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
4,34 € 3,82 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 048 mm
image
4,95 € 4,36 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
5,56 € 4,90 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 060 mm
image
8,30 € 7,30 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
9,91 € 8,72 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 089 mm
image
15,84 € 13,94 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
21,18 € 18,64 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
2,90 € 2,56 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 015 mm
image
3,12 € 2,75 €
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,42 € 3,01 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
3,61 € 3,18 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 028 mm
image
4,32 € 3,80 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 035 mm
image
4,95 € 4,36 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 042 mm
image
5,98 € 5,26 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
7,30 € 6,42 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
7,83 € 6,89 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
10,03 € 8,82 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
11,86 € 10,44 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 089 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
18,93 € 16,66 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
21,74 € 19,13 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
5,27 € 4,64 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
5,56 € 4,90 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
6,27 € 5,52 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 022 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
7,47 € 6,57 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 028 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
8,74 € 7,69 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 035 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
10,00 € 8,80 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 042 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
12,03 € 10,59 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
13,74 € 12,09 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
15,15 € 13,33 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
18,74 € 16,49 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
20,67 € 18,19 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 089 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
32,09 € 28,24 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
33,79 € 29,74 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
15,35 € 13,51 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 028 mm
image
17,37 € 15,29 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 035 mm
image
20,62 € 18,14 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 042 mm
image
22,69 € 19,97 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 048 mm
image
26,01 € 22,89 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 054 mm
image
28,01 € 24,65 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 060 mm
image
34,09 € 30,00 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 076 mm
image
38,06 € 33,50 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 089 mm
image
54,34 € 47,82 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 32 mm
image
40,50 € 35,64 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 40 mm
image
49,78 € 43,80 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 40 mm
image
89,28 € 78,57 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 50 mm
image
3,98 € 3,50 €
za izolacijo K FLEX ST
image
4,65 € 4,09 €
za izolacijo K FLEX ST
image
5,10 € 4,49 €
za izolacijo K FLEX ST
image
2,89 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,15 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,42 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
6,69 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 25 mm
Premer: 015 mm
image
6,78 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 25 mm
Premer: 018 mm
image
6,94 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 25 mm
Premer: 022 mm
image
7,36 €
dimenzije: debelina 6mm, širina 1m
image
10,69 €
dimenzije: debelina 10mm, širina 1m
image
12,63 €
dimenzije: debelina 13mm, širina 1m
image
19,56 €
dimenzije: debelina 19mm, širina 1m
image
24,16 €
dimenzije: debelina 25mm, širina 1m
image
30,34 €
dimenzije: debelina 32mm, širina 1m
image
14,38 €
dimenzije: debelina 10mm, širina 1m
image
16,38 €
dimenzije: debelina 13mm, širina 1m
image
22,14 €
dimenzije: debelina 19mm, širina 1m
image
27,85 €
dimenzije: debelina 25mm, širina 1m
image
35,00 €
dimenzije: debelina 32mm, širina 1m
image
0,51 €

Izolacijska cev IZO, 3/4˝. Cena za 1m.

image
60,45 €
Nož za rezanje cevi, FIRO.
Dodatnih 5 rezervnih rezil.
image
10,89 €
Dimenzije: debelina 3mm, širina 50mm, dolžina 10m
image
16,38 €
Dimenzije: debeline 3mm, širine 50mm, dolžine 15m
image
12,04 €
Lepilo za lepljenje izolacijskega materiala.
Masa: 0,5l