image
1,49 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 015 mm
image
1,56 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 018 mm
image
1,61 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
1,71 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 028 mm
image
1,85 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 035 mm
image
2,22 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 042 mm
image
2,35 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 048 mm
image
0,48 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 015 mm
image
0,49 €
cena je za 1 meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 018 mm
image
0,51 €
cena je za 1 meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 022 mm
image
0,71 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 035 mm
image
0,72 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 042 mm
image
1,04 € 0,91 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 015 mm
image
1,09 € 0,96 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 018 mm
image
1,20 € 1,05 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 022 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
1,48 € 1,30 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 028 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
1,57 € 1,38 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 035 mm
image
1,93 € 1,70 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 042 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
2,32 € 2,04 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 048 mm
image
2,65 € 2,33 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
2,98 € 2,62 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 060 mm
image
4,44 € 3,91 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
5,29 € 4,66 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 089 mm
image
8,47 € 7,45 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
11,33 € 9,97 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
1,55 € 1,36 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 015 mm
image
1,67 € 1,47 €
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
1,83 € 1,61 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
1,93 € 1,70 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 028 mm
image
2,31 € 2,03 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 035 mm
image
2,65 € 2,33 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 042 mm
image
5,98 € 5,26 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,20 € 2,81 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
4,18 € 3,68 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
5,37 € 4,72 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
6,34 € 5,58 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 089 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
10,13 € 8,91 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
11,63 € 10,23 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
2,82 € 2,48 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
2,98 € 2,62 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
3,36 € 2,95 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 022 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
3,99 € 3,51 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 028 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
4,67 € 4,11 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 035 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
5,36 € 4,71 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 042 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
6,44 € 5,67 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
7,34 € 6,46 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
8,10 € 7,13 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
10,03 € 8,82 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
11,05 € 9,73 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 089 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
17,17 € 15,11 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
18,08 € 15,91 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
8,21 € 7,23 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 028 mm
image
9,30 € 8,18 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 035 mm
image
11,03 € 9,71 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 042 mm
image
12,14 € 10,68 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 048 mm
image
13,92 € 12,25 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 054 mm
image
14,98 € 13,18 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 060 mm
image
18,24 € 16,05 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 076 mm
image
20,36 € 17,92 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 089 mm
image
29,07 € 25,58 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 32 mm
image
21,67 € 19,07 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 40 mm
image
26,63 € 23,44 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 40 mm
image
47,76 € 42,03 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 50 mm
image
4,34 € 3,82 €
za izolacijo K FLEX ST
image
4,65 € 4,09 €
za izolacijo K FLEX ST
image
5,08 € 4,47 €
za izolacijo K FLEX ST
image
2,89 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,15 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,42 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
6,69 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 25 mm
Premer: 015 mm
image
6,78 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 25 mm
Premer: 018 mm
image
6,94 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 25 mm
Premer: 022 mm
image
7,87 €
dimenzije: debelina 6mm, širina 1m
image
11,43 €
dimenzije: debelina 10mm, širina 1m
image
13,51 €
dimenzije: debelina 13mm, širina 1m
image
20,92 €
dimenzije: debelina 19mm, širina 1m
image
25,85 €
dimenzije: debelina 25mm, širina 1m
image
32,46 €
dimenzije: debelina 32mm, širina 1m
image
23,69 €
dimenzije: debelina 19mm, širina 1m
image
60,45 €
Nož za rezanje cevi, FIRO.
Dodatnih 5 rezervnih rezil.
image
13,60 €
Dimenzije: debelina 3mm, širina 50mm, dolžina 10m
image
19,79 €
Dimenzije: debeline 3mm, širine 50mm, dolžine 15m
image
14,81 €
Lepilo za lepljenje izolacijskega materiala.
Masa: 0,5l