image
1,49 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 015 mm
image
1,56 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 018 mm
image
1,61 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
1,71 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 028 mm
image
1,85 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 035 mm
image
2,22 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 042 mm
image
2,35 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 048 mm
image
0,56 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 015 mm
image
0,57 €
cena je za 1 meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 018 mm
image
0,61 €
cena je za 1 meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 022 mm
image
0,74 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 035 mm
image
0,84 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 042 mm
image
1,15 € 1,01 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 015 mm
image
1,20 € 1,05 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 018 mm
image
1,32 € 1,16 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 022 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
1,68 € 1,48 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 028 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
1,79 € 1,58 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 035 mm
image
2,12 € 1,87 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 042 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
2,55 € 2,24 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 048 mm
image
2,92 € 2,57 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
3,27 € 2,88 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 060 mm
image
4,88 € 4,29 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
5,82 € 5,12 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 089 mm
image
9,31 € 8,19 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
12,47 € 10,97 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
1,71 € 1,50 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 015 mm
image
1,84 € 1,62 €
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
2,01 € 1,77 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
2,12 € 1,87 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 028 mm
image
2,54 € 2,23 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 035 mm
image
2,92 € 2,57 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 042 mm
image
3,51 € 3,09 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
4,29 € 3,78 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
4,60 € 4,05 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
5,90 € 5,20 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
6,98 € 6,14 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 089 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
11,14 € 9,80 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
12,79 € 11,25 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,10 € 2,73 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
3,27 € 2,88 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
3,70 € 3,25 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 022 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
4,39 € 3,86 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 028 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
5,14 € 4,52 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 035 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
5,89 € 5,19 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 042 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
7,09 € 6,24 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
8,08 € 7,11 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
8,91 € 7,84 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
11,03 € 9,71 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
12,16 € 10,70 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 089 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
18,89 € 16,62 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
19,89 € 17,50 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
9,03 € 7,94 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 028 mm
image
10,22 € 9,00 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 035 mm
image
12,13 € 10,67 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 042 mm
image
13,36 € 11,76 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 048 mm
image
15,31 € 13,47 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 054 mm
image
16,48 € 14,50 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 060 mm
image
20,07 € 17,66 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 076 mm
image
22,40 € 19,71 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 089 mm
image
31,98 € 28,14 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 32 mm
image
23,84 € 20,98 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 40 mm
image
29,29 € 25,78 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 40 mm
image
52,55 € 46,24 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 50 mm
image
4,55 € 4,00 €
za izolacijo K FLEX ST
image
5,08 € 4,47 €
za izolacijo K FLEX ST
image
5,33 € 4,69 €
za izolacijo K FLEX ST
image
3,33 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,62 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,93 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
8,66 €
dimenzije: debelina 6mm, širina 1m
image
12,58 €
dimenzije: debelina 10mm, širina 1m
image
14,86 €
dimenzije: debelina 13mm, širina 1m
image
23,02 €
dimenzije: debelina 19mm, širina 1m
image
28,44 €
dimenzije: debelina 25mm, širina 1m
image
35,71 €
dimenzije: debelina 32mm, širina 1m
image
26,06 €
dimenzije: debelina 19mm, širina 1m
image
59,78 €
Nož za rezanje cevi, FIRO.
Dodatnih 5 rezervnih rezil.
image
15,42 €
Dimenzije: debelina 3mm, širina 50mm, dolžina 10m
image
23,17 €
Dimenzije: debeline 3mm, širine 50mm, dolžine 15m
image
16,29 €
Lepilo za lepljenje izolacijskega materiala.
Masa: 0,5l