image
1,49 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 015 mm
image
1,56 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 018 mm
image
1,61 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
1,71 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 028 mm
image
1,85 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 035 mm
image
2,22 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 042 mm
image
2,35 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 048 mm
image
0,44 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 015 mm
image
0,45 €
cena je za 1 meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 018 mm
image
0,48 €
cena je za 1 meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 022 mm
image
0,59 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 035 mm
image
0,67 €
cena za 1  meter
Debelina izolacije: 04 mm
Premer: 042 mm
image
1,48 € 1,30 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 06 mm
image
1,92 € 1,69 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 015 mm
image
2,03 € 1,78 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 018 mm
image
2,21 € 1,94 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 022 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
2,75 € 2,42 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 028 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
2,93 € 2,58 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 035 mm
image
3,55 € 3,12 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 042 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
4,31 € 3,79 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 048 mm
image
4,92 € 4,33 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
3,36 € 2,95 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 060 mm
image
5,01 € 4,41 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
5,98 € 5,26 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 09 mm
Premer: 089 mm
image
9,58 € 8,43 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
12,79 € 11,25 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 09 mm
image
4,11 € 3,62 €
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 015 mm
image
3,09 € 2,72 €
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,39 € 2,98 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
3,57 € 3,15 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 028 mm
image
4,27 € 3,76 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 035 mm
image
4,90 € 4,32 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 042 mm
image
5,92 € 5,21 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
7,21 € 6,34 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
7,76 € 6,83 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
10,28 € 9,05 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
11,72 € 10,32 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 089 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
21,80 € 19,19 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
20,33 € 17,89 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
4,98 € 4,38 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
5,20 € 4,57 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
5,86 € 5,15 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 022 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
6,98 € 6,14 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 028 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
4,09 € 3,60 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 035 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
9,33 € 8,21 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 042 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
11,25 € 9,90 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
12,82 € 11,28 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 054 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
14,15 € 12,45 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
17,51 € 15,41 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 076 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
19,32 € 17,01 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 089 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
29,98 € 26,38 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 108 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
31,57 € 27,78 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 19 mm
image
14,35 € 12,63 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 028 mm
image
16,21 € 14,27 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 035 mm
image
19,28 € 16,96 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 042 mm
image
21,20 € 18,66 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 048 mm
image
24,31 € 21,40 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 054 mm
image
26,17 € 23,03 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 060 mm
image
31,85 € 28,03 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 076 mm
image
35,56 € 31,30 €
Dolžina cevi je 2m
Debelina izolacije: 32 mm
Premer: 089 mm
image
50,76 € 44,67 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 114 mm
Debelina izolacije: 32 mm
image
37,88 € 33,34 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 048 mm
Debelina izolacije: 40 mm
image
46,52 € 40,94 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 40 mm
image
83,44 € 73,42 €
Dolžina cevi je 2m
Premer: 060 mm
Debelina izolacije: 50 mm
image
4,12 € 3,63 €
za izolacijo K FLEX ST
image
4,83 € 4,25 €
za izolacijo K FLEX ST
image
5,29 € 4,66 €
za izolacijo K FLEX ST
image
2,89 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Premer: 015 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,15 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Premer: 018 mm
Debelina izolacije: 13 mm
image
3,42 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 13 mm
Premer: 022 mm
image
6,69 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 25 mm
Premer: 015 mm
image
6,78 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 25 mm
Premer: 018 mm
image
6,94 €
Dolžina cevi je 2m
1kos ->2m
Debelina izolacije: 25 mm
Premer: 022 mm
image
6,88 €
dimenzije: debelina 6mm, širina 1m
image
9,99 €
dimenzije: debelina 10mm, širina 1m
image
11,80 €
dimenzije: debelina 13mm, širina 1m
image
18,28 €
dimenzije: debelina 19mm, širina 1m
image
18,69 €
dimenzije: debelina 25mm, širina 1m
image
28,34 €
dimenzije: debelina 32mm, širina 1m
image
13,44 €
dimenzije: debelina 10mm, širina 1m
image
15,31 €
dimenzije: debelina 13mm, širina 1m
image
20,69 €
dimenzije: debelina 19mm, širina 1m
image
26,03 €
dimenzije: debelina 25mm, širina 1m
image
32,71 €
dimenzije: debelina 32mm, širina 1m
image
0,51 €

Izolacijska cev IZO, 3/4˝. Cena za 1m.

image
64,07 €
Nož za rezanje cevi, FIRO.
Dodatnih 5 rezervnih rezil.
image
10,49 €
Dimenzije: debelina 3mm, širina 50mm, dolžina 10m
image
15,80 €
Dimenzije: debeline 3mm, širine 50mm, dolžine 15m
image
11,25 €
Lepilo za lepljenje izolacijskega materiala.
Masa: 0,5l