Ploščati sončni kolektorji  za izkoriščanje sončne energije so na trgu poznani ze dolgo časa, zato je tudi tehnologija na tem področju zelo napredovala.

Sestava:
  • običajno so iz bakrenih ali aluminijastih cevi, ki so prekrite z absorbcijsko ploščo (ta je običajno iz bakrene pločevine, ki je lasersko  zavarjena na cev, v kateri se pretaka prenosni medij)
  • cevi so nameščene vzporedno po širini in višini ter so priključene na obeh koncih
  • grelna tekočina v ceveh sprejema toploto preko absorbcijske plošče, ki je prekrita s steklom
  • steklo omogoča maksimalen prehod sončnih žarkov do oabsorberja in preprečuje odboj žarkov nazaj v okolico
Izkoristek ploščatih sončnih kolektorjev je odvisen predvsem od dobre izolacije ter od kvalitete absorberja in stekla.

Prednosti:
  • temperatura stagnacije je 150-200°C
  • glede na površino so cenejši od vakuumskih sončnih kolektorjev
  • pri enaki bruto površini imajo večjo površino absorberja
  • manj občutljivi so na mehanske poškodbe
  • pri normalnem sevanju sonca je njihovo delovanje enakovredno delovanju vakuumskih kolektorjev