Programska regulacija Firšt

Programska regulacija avtomatike ogrevanja ROTOTERM MR TR in MR TR PLUS

Regulator Rototerm MR TR in MR TR PLUS je namenjen za regulacijo radiatorskega ali talnega ogrevanja. Regulator je trotočkovni (PID). Regulator temperature ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature, ter v povezavi s sobno enoto omogoča daljinsko korekcijo sobne temperature po nastavljenem programu. Regulator je izdelan v mikroprocesorski tehniki in ustreza najnovejšim standardom kvalitete.
Sestava kompleta:
- regulator MR-TR
- zunanje tipalo AF
- tipalo dvižnega voda VF
- kotlovsko ali talno tipalo BF/KF
- sobna programska enota AS 2000-E (pri modelu MR TR PLUS)
Lastnosti:

 • Priključna napetost: 230VAC, 50Hz, 4VA
 • Priključna moč porabnikov: 1(1)A, 230V
 • Izhod za krmiljenje motornih pogonov mešalnih ventilov serije MV 120..
 • Izhod za krmiljenje obtočne črpalke
 • Vrste tipal: PTC KTY 10-6
 • Protiblokirni sistem - poletna prevrtitev črpalke in mešalnega ventila vsakih 72 ur
 • Preklopnik za izbiro načinov delovanja regulatorja ter za potrebe montaže, preizkusa in vzdrževanja ogrevalnega sistema
 • Digitalni prikaz temperatur: zunanje, kotlovske oz. talne, dvižnega voda
 • Digitalen prikaz napak na tipalih
 • Nastavitev sobne temperature 5°C-25°C
 • Tovarniško nastavljeni parametri
 • Digitalna nastavitev vseh parametrov:
 • Nastavitev naklona ogrevalne krivulje: 0,1-2
 • Paralelni premik ogrevalne krivulje: 10°C
 • Vpliv sobne enote (AS/VF): 1-15
 • Omejitve temperature dvižnega voda: 30°-85°C
 • Nastavitev izklopa črpalke ob znižanju temperature dvižnega voda med 20° in 45°C
 • Nastavitev kondenzne točke kotla med 30° in 75°C samo v režimu RADIATORSKO ogrevanje
 • Omejitev talne temperature 15-35°C samo v režimu TALNO ogrevanje
 • Sobna enota AS 2000-E omogoča nastavitev tedenski režim ogrevanja, možnost nastavitve dveh temperaturnih nivojev
 • Sobna enota ima vgrajen preklopnik za izbiro delovanja sobne enote:
  - korekcija sobne temperature
  - korecija temperature prostorov po ogrevalni krivulji regulatorja
 • Omogoča enostavno upravljanje, kontrolo dejanskega časa, dneva, in stanje ogrevanja v vsakem trenutku
 • Prikaz temperature prostora
 • Teža: 0.9kg
Tehnične lastnosti Rototerm MR TR

image
Programska regulacija avtomatike ogrevanja Rototerm MR TR
Koda: A011520
190,32 € 167,48 €
Tipala AF, VF, BF
Proizvajalec: Firšt
Delovanje: 3 točkovno
Tip: programska regulacija
image
Programska regulacija avtomatike ogrevanja Rototerm MR TR PLUS
Koda: A004697
312,32 € 274,84 €
Sobna enota AS 2000-E, Tipala AF, BSVF, BF, pritrdilni pribor
Proizvajalec: Firšt
Delovanje: 3 točkovno
Tip: programska regulacija