► Odgovori na 14 največkrat zastavljenih vprašanj o solarnih sistemih:


1. Kaj je sončna energija - na Soncu?

S pretvorbo vodika v helij nastane sevalna energija (jedrske fuzije, ki je na voljo kot svetloba in toplota). Brez omenjene energije življenje na Zemlji ne bi obstajalo. Kot zanimivost: Sonce izžareva več energije vsako uro, kot jo celotno svetovno prebivalstvo porabi v celem letu.

2. Kaj je sončna energija - na Zemlji?

Energija, ki jo Zemlja prejme od sonca na 1m2: Za Slovenijo je povprečna porazdelitev energije poleti 0,8kW/m2 in pozimi 0,5kW/m2, jeseni in spomladi pa se vrednost giblje okoli 0,65 kW/m2. V kolikor upoštevamo še število povprečnih sončnih dni, dobimo za posamezne letne čase število kilovatnih ur na kvadratni meter površine:

⇒ Pomladi: 320kWh/m2
⇒ Poleti: 480kWh/m2
⇒ Jeseni: 190kWh/m2
⇒ Pozimi: 110kWh/m2


Trenutna tehnologija omogoča izkoriščanje sončne energije z izkoristkom do 0,25 za pretvorbo v električno energijo in 0,95 za pretvorbo v toplotno energijo.

Primer za lažje razumevanje:

Poleti na sončen dan v času ene ure lahko dobimo iz 1m2 → 200W električne energije*
Poleti na sončen dan v času ene ure, lahko dobimo iz 1m2 → 750W toplotne energije **

Opomba: * S solarnimi paneli. ** Z vakuumskimi kolektorji

3. Kako so solarni sistemi zgrajeni?

Solarni sistemi so sestavljeni iz sončnih kolektorjev, kontrolne enote s črpalko, dobro izolirane inštalacije ter solarnega zalogovnika. Kolektor sprejema sončno energijo ter jo oddaja tekočini (mešanica vode in glikola). Kontrolna enota s črpalko zagotavlja, da se toplota prenaša iz kolektorjev skozi izmenjevalnik toplote v solarnem zalogovniku. Ker se toplota shranjuje, ostaja voda v solarnem zalogovniku dalj časa topla. Tako imamo lahko toplo vodo tudi ob deževnih dnevih in ponoči.

4. Kakšne vrste solarnih kolektorjev poznamo?

Najbolj poznan je ploščati kolektor. Zgrajen je iz pravokotnega okvirja, ki ima na zgornji strani dvojno steklo, pod njim pa je bakrena pločevina prevlečena s črno barvo, pod pločevino pa so bakrene cevi. Na zadnji strani ima temperaturno odporno izolacijo.
Trenutno najbolj popularni pa so vakuumski kolektorji. Sestavljeni so iz posameznih vakuumskih cevi (princip vakuuma je enak kot pri termovkah). V stekleno cev je vstavljena bakrena cev, v kateri je posebne vrste plin, ki služi za prenos toplote. Vakuumske cevi pa so vstavljene v krilo, v katerem se pretaka mešanica vode in glikola.

5. Kakšne koristi ima okolje od našega solarnega sistema?

Sončna energija nadomešča energijo konvencionalnih goriv, kot so nafta, plin, premog, uran ter hkrati zmanjša onesnaževanje okolja z emisijami CO2 (toplogredni učinek) in drugih plinov (npr. dušikovega oksida, ogljikovega monoksida). V primerjavi z električnem ogrevanjem vode lahko veliki solarni sistemi npr. s 500L solarnim zalogovnikom na leto prepreči do 1500kg izpusta CO2.

6. Je moja hiša primerna za sončno energijo?

Najprimernejše hiše za postavitev sončnega sistema so tiste, ki imajo streho med jugovzhodom in jugozahodom ter naklonom strehe od 20°do 60°. Sistem se lahko postavi tudi na zahodni ali vzhodni strani, vendar je v tem primeru treba narediti dodatno konstrukcijo za postavitev kolektorjev proti jugu ali pa dodati večje število kolektorjev. Možna je tudi montaža na ravne strehe, stene, balkone ali vrtove. Na strehe, ki gledajo proti severu je montaža nesmiselna.
Če povzamemo bistvo - največji izkoristek bo imel tisti kolektor, ki bo obrnjen proti jugu!

7. Kdaj naj se namesti solarni sistem?

Nikoli ni prepozno, bolje sedaj kot pa nikoli!
Pri novogradnjah, so razmere še posebej ugodne, saj lahko prihranite približno 20% stroškov v primerjavi z dodatnim opremljanjem že zgrajenega objekta. V kolikor se pri novogradnji pojavi finančna stiska, je zelo priporočljivo, da se vsaj naredi predpriprava za kasnejšo vgradnjo: namestitev solarnega zalogovnika in cevno povezavo med zalogovnikom in streho, saj nam to precej poceni sistem pri kasnejši vgradnji.
Pri starejših objektih je potrebna napeljava cevi med zalogovnikom in kolektorji. Z namestitvijo kolektorjev pa tudi malo starejši objekt dobi privlačen in moderen izgled.

8. Ali lahko s solarnim sistemom zadostimo celotno potrebo po sanitarni vodi?

DA, z našimi nadstandardnimi paketi lahko dosežemo tudi 95% zadostitev potrebe po sanitarni vodi. Problem se lahko pojavi samo v zimskem času, če več kot teden dni ni sonca. Takrat se moramo zanesti na običajno ogrevanje.

9. Ali lahko solarni sistem uporabljamo za podporo pri ogrevanju?

DA, vendar je to potrebno upoštevati že pred samo izgradnjo - potrebno je pravilno dimenzioniranje sistema. Vključevanje solarnega sistema v ogrevanje vašega objekta vam lahko privarčuje tudi med 10 in 80 % stroška pri ogrevanju, hkrati pa si s tem močno zmanjšate odvisnost od naftnih derivatov.

10. Kako je solarni sistem zaščiten proti zmrzali in kakšna je življenjska doba?

Tekočina za prenos toplote, ki se nahaja v solarnem zbiralniku, ceveh in kolektorjih je podobna kot pri avtu - mešanica vode in sredstva proti zmrzovanju. Za solarne sisteme se uporablja mešanica vode in glikola, ki je neškodljiva za zdravje in ščiti sistem do -30C°. Življenjska doba solarnega sistema pa naj bi bila do 20 let.

11. V kolikšnem času se mi investicija povrne?

Vračilna doba investicije je med 6 in 8 leti. V kolikor imate na toplo vodo iz solarnega sistema priključena še pralni in pomivalni sistem, se vračilna doba skrajša za 1 leto.
Vračilna doba je odvisna tudi od znatnih nihanj cen plina in nafte. Omenjena definicija je samo poslovnega interesa, pomislite tudi, da s takim sistemom uporabljate čisto energijo in da s tem veliko naredite za prihodnje generacije in okolje.

12. Potrebujem gradbeno dovoljenje za solarni sistem?

Ne, namestitev solarnega sistema ne zahteva gradbenega dovoljenja.

13. Kakšni so stroški obratovanja in vzdrževanja?


V solarne sisteme je vgrajeno veliko elektronskih sestavnih delov (črpalke, regulatorji). Za delovanje osnovnih elektronskih sestavin se porablja električna energija, za katero pa se letno ne porabi več kot 15 €. Redno vzdrževanje zagotavlja dolgo življenjsko dobo solarnega sistema. To se običajno izvaja v povezavi z letnim vzdrževanjem peči za ogrevanje, ki ga opravljamo.

14. Zakaj sončna energija?

yes Sonce je največji in najbolj zanesljiv vir energije. Ta je zagotovljena še nekaj milijard let.
yes Sončna energija je čista in brez emisij, škodljivih za okolje.
yes Sončna energija se uporablja neposredno na kraju samem. Ni prevoza in večjih izgub.
yes Solarni sistemi so tehnično napredni, imajo dolgo življenjsko dobo in povečajo vrednost hiše.
yes Solarni sistemi pomenijo boljšo kakovost življenja in izražajo večjo okoljsko ozaveščenost

⇒ Oglejte si našo ponudbo vakuumskih in ploščatih kolektorjev ter solarne tehnike!