Sončne elektrarne za vaš dom! Dobra naložba za Vašo prihodnost!
 
 
Vgradnja fotovoltaičnih sistemov na vašemu domu, je varna in pametna naložba za vašo prihodnost. Električno energijo iz sončne elektrarne lahko proizvajate za lastno porabo.

Kaj sestavlja fotovoltaični sistem?
Elementi sistema PV so: PV moduli, za pretvorbo sončne svetlobe v električno energijo, inverter za pretvorbo enosmernega toka v izmenični tok, podkonstrukcija za namestitev sistema, kabli in drugi sestavni deli za električno zaščito ter merilnik proizvedene energije, ki gre v omrežje.
Kakšna je življenjska doba sončne elektrarne?
Ocenjena življenjska doba PV modulov je 30 let. Proizvajalci zagotavljajo delovanje modulov po 20 letih z več kot 80% začetne moči. Na elektronske komponente in dodatke (inverterji) garancije običajno ne presegajo 10 let. Toda to ne pomeni, da PV sistemi ne proizvajajo energije po 20/25 letih.
 
Kaj vam nudi sončna elektrarna?
 • neodvisnost od nihanja cen energije (nafta, plin, zemeljski plin)
 • povečanje tržne vrednosti svoje nepremičnine
 • nižji stroški električne energije
 • smotrno in varno vlaganje v prihodnost vaše družine.
 • 25 letno garancijo za delovanje vašega sistema od priznanih proizvajalcev
 • zmanjšanje državne odvisnosti od uvožene energije iz drugih držav
 • moderen in lep izgled vaše nepremičnine
 • čistejše okolje- pridobljena energija je zelena in brez emisij škodljivih za okolje.
Koliko elektrike sončna elektrarna proizvede?
Proizvodnja električne energije je odvisna od zunanjih (okoljskih) pogojev in notranjih (tehnologija, postavitev sistema) pogojev. Izkoristek PV modula je odvisen od: 
 • velikosti sistema in njegove tehnologije
 • usmeritve modula proti soncu (optimalna je usmeritev na jug)
 • naklon strehe oziroma naklon nameščenih modulov (optimalno 30 - 35 °) 
 • sončne obsevanosti
 • sence na modulih (tudi če se pojavijo samo v določenih urah dneva;)  pomembno vplivajo na zmanjšanje dobička celotnega sistema
Da sončna elektrarna deluje je potrebna dnevna svetloba in ne samo neposredna sončna svetloba. PV moduli izkoristijo namreč tudi razpršeno sončno sevanje in ne le neposredne svetlobe od sončnih žarkov. Vendar pa je treba vedeti, da bo modul gotovo proizvedel več električne energije ko bo direktno izpostavljen soncu opoldne na jasnem nebu kot v oblačnem vremenu.
Kakšne so podpore s strani države?

V letu 2016 je začela veljati nova Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Odnos med lastnikov elektrarne in distribucijskim operaterjem deluje po principu NET METERING. To pomeni, da lastnik vso proizvedeno električno energijo odda v omrežje, hkrati pa jo iz omrežja jemlje (za potrebe svojega gospodinjstva). Na koncu leta se naredi obračun in izračuna razliko med proizvedeno (oddano) in prejeto električno energijo. V kolikor lastnik elektrarne proizvede in odda v omrežje več elektrike kot jo porabi, ostane višek v omrežju. V kolikor je bilo porabljene energije več kot proizvedene, pa lastnik razliko doplača. 

Za izgradnjo sončne elektrarne lahko pridobite NEPOVRATNA SREDSTVA na Eko skladu. Višina subvencije znaša 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne elekrične moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80% vsote priključnih moči odjemnih mest. 

Možnosti za vgradnjo: 
Lastniki hiš se lahko odločijo za sončne sisteme, namenjene za namestitev na ravne ali poševne strehe, sisteme namenjene za vključitev v streho ali celo popolno sončno streho za družinsko hišo.

Namestitev na strehi
Paneli so na streho pritrjeni s posebnem sistemom, ki se drži strehe. Vse lastnosti strehe ostanejo enake. Nudimo montažo za vse vrste kritin, vključno s kovinskimi strehami.Integracija v streho
Paneli so popolnoma integrirani v streho. Da bi zagotovili 100% nepropustnost strehe se pod panele namesti pocinkana pločevina. V tem primeru strešna kritina ni potrebna. Ta rešitev je namenjena predvsem za zahtevne stranke, ki želijo predvsem visok estetski videz sončne elektrarne in družinske hiše. Za ta tip postavitve velja tudi višja odkupna cena električne energije!Za ravne strehe
Za tak način montaže se uporablja posebne držalne plošče ali plastične posode UBBLINK, ki so pritrjene na streho tako, da solarni sistem zdrži vse vremenske razmere, vključno z nevihtami.
Donosnost naložbe v sončno elektrarno
Za bolj podrobno sliko vaše naložbe v korist lastne sončne elektrarne, smo pripravili izračun za tipično družinsko hišo. Ta izračun jasno kaže, da z investicijo v sončno elektrarno dejansko zaslužite…Spodaj pa si lahko ogledate še po posameznih močeh oziroma glede na predlagane moči elektrarn.