Sončna elektrarna na ključ 11,2 kW

Prednosti sončne elektrarne za samooskrbo:
→ nižji stroški električne energije
→ poveča se vrednost nepremičnine na kateri je sončna elektrarna
→ neodvisnost od nihanja cen električne energije
→ prispevate k zeleni energiji (sončna elektrarna ne povzroča izpustov ogljikovega dioksida in torej ne vplivate na globalno segrevanje)

Leta 2016 je začela veljati nova Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Odnos med lastnikom elektrarne in distribucijskim operaterjem deluje po principu NET METERINGA kar pomeni, da lastnik vso proizvedeno energijo odda v omrežje hkrati pa jo iz omrežja jemlje za delovanje vseh porabnikov energije v gospodinjstvu. Na koncu leta se naredi obračun in izračuna razliko med oddano in prejeto elektriko. V kolikor je bilo oddane električne energije več, višek ostane v omrežju. V kolikor je bilo porabljene energije več kot proizvedena, pa lastnik razliko doplača. 

Po novi uredbi torej proizvodnja elektrike ni pridobitna dejavnost zato lastnik na trgu lahko nastopa kot fizična oseba (ni potreben s.p. ali druga pravno organizacijska oblika). 

KAKO IZBRATI PRAVILNO VELIKOST SONČNE ELEKTRARNE ? 


 
  • Velikost sončne elektrarne se izračuna glede na porabo električne energije, ki jo ima investitor. S to investicijo se po ocenah lahko stroški elektrike pocenijo za 75 %, investicija se povrne v približno 10 letih. Sončno elektrarno priporočamo še zlasti vsem, ki ogrevajo dom s pomočjo električne energije (npr. toplotna črpalka, IR paneli, ipd.)

ALI JE SONČNA ELEKTRARNA V EKO SKLADU ? 

 
  • Za izgradnjo sončne elektrarne lahko pridobite NEPOVRATNA SREDSTVA na Eko skladu. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Priznani stroški so (DDV vključen):
- nakup naprave za samooskrbo z električno energijo
- montaža sončne elektrarne ter zagon
- pripadajoče električne inštalacije in oprema